1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

منو - کلینیک

آزمون های هوش: سنجش میزان هوش افراد در سنین کودکی، نوجوانی و بزرگسالی توسط آزمون های مختلف هوش. به وسیله این آزمون ها علاوه بر ضریب هوشی می توان به سنجش استعداد افراد در زمینه های مختلف پرداخت. 
 

تست های شخصیت: از طریق این آزمون ها می توان به شناسایی صفات، گرایشها و الگوهای شخصیتی افراد پرداخت و همینطور میزان بهنجاری و نابهنجاری آن را تعیین کرد.

 
 آزمونهای رغبت سنجی: از طریق این آزمون ها می توان به سنجش میزان رغبت افراد در زمینه های تحصیلی، شغلی و حتی روابط بین فردی پرداخت. 
 

آزمون های استعداد سنجی: این آزمون ها استعداد هر فرد را در زمینه های شغلی، تحصیلی و هنری به دست می دهد.

 

 

همچنين در اين مركز تست هاي رضايت زناشويي، سنجش خلاقيت كودكان و تست هاي قبل و بعد از ازدواج براي متقاضيان انجام مي شود.