1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

منو - کلینیک

 

 تاریخچه درمان یزد:

 

 

 

روانشاد دكتر جمشید پتل(بنا به موقعیت آن زمان و تصمیم انجمن زرتشتیان ایرانی - بمبئی) با مقدار زیادی دارو از بمبئی به یزد آمد و مطب « سررتن تاتا » و «دواخانه دینا بای دسای»(برای ارایه دارو رایگان) در سال 1298 خ . گشایش یافت .

 این درمانگاه و دواخانه نخستین موسسه بهداشتی در یزد بود. در آن روزگار در یزد تنها بیمارستان مرسلین انگلیسی که زمین آن را گودرز مهربان رستم اهدا کرده بود تا اندازه ای سبب کاهش رنج و درد مردم بود.

هنگامی كه پتل برای ازدواج رهسپار هند شد ، دكتر گودرز برادر پستن جی به ایران آمد و تا مراجعت دكتر جمشید در مطب خدمت كرد . پس از سه سال دكتر جمشید پتل با زن و فرزند به هند برگشت و دكتر سهراب واتچاگندی جای او را گرفت .

بعد از او دكتر منوچهر رستم جی وسونا ، در دو نوبت و هر بار به مدت سه سال خدمت كرد و بر شهرت مطب افزود . هنگامی كه او به هند بازگشت، انجمن دكتر زال را مأمور خدمت در یزد كرد و او دو سال در آنجا ماند .

در این هنگام دكتر خسرو خسروی تحصیلات پزشكی خود را در دانشگاه بمبئی تكمیل و از سوی انجمن زرتشتیان ایرانی ـ بمبئی به یزد اعزام شد . در بدو ورود او ، در سال 1316 خ. زایشگاه بهمن كه زمین آن را فرزندان شادروان ارباب اردشیر مهربان رستم به انجمن ایرانی ـ بمبئی اهدا كرده بودند به همت و سخاوت ارباب گشتاسب خداداد خودی كلاه كوچه بیوكی ، که به نامگانه فرزند ناكامش بهمن ساخته شده بود، گشایش یافت .

مطب « سررتن تاتا » هم به ساختمان معروف به تلگراف خانه سابق انگلیسی ها، كه در همان سال از وجه خیر ارباب گشتاسب خدادادی خودی كلاه خریداری و به انجمن ایرانی ـ بمبئی واگذار شده بود ، منتقل گردید. تجهیزات و همه وسایل مورد نیاز توسط گشتاسب خداداد خودی کلاه از بمبئی خریداری و به یزد آورده شد.

دكتر خسرو خسروی مدت دوازه سال، تا سال 1328خ.، هر دو مؤسسه را آبرومندانه اداره كرد و در غیاب او (در مسافرت به هند) ، دكتر مهدی رشتی مطب زایشگاه را دایر نگه داشت .

دكتر خسروی قصد اقامت در تهران را داشت، به همین سبب دكتر خدارحم رئیس بهرامی به مدت سه سال مطب و زایشگاه را اداره كرد . پس از او دكتر فرخ بهمن جمشیدی عهده دار امور گردید . در این زمان ـ متأسفانه با قطع و حذف بودجه ی ارسالی از بمبئی ، مؤسسات پزشكی دچار ركود شد.

در سال 1325خ. ارباب شاهجهان گودرز و برادران در شهر یزد درمانگاه رایگانی را توسط دکتر کابلی دایر نمودند و شالوده بنای بیمارستان گودرز را ریختند و در سال 1327خ. آن را زیر نظر دکتر بهرام پوروشسب گشودند. بیمارستان گودرز در سال 1328خ. آغاز به کار کرد.
 

تاریخچه زایشگاه بهمن:

 

 

 

مجتمع بيمارستان بهمن از دهش بانيان خير و به سرپرستي و مديريت انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي در دهه ي 1310 خورشيدي در شهر يزد احداث و تجهيز و راه اندازي شد و به بهره برداري رسيد. اين مجتمع به عنوان نخستين و بزرگترين مجتمع جنوب شرق ايران به عنوان بيمارستان عمومي زنان و زايمان و بخش سوانح تحت هدايت و سرپرستي انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي و جذب متخصصين ايراني و اروپايي و هندي منشاء خدمات ارزنده اي بوده است.

 

در سال 1313 خورشيدي ارباب جمشيد امانت و برادران در پيروي از دستورات ديني و به منظور تأمين نيازهاي جامعه، بخشي از اراضي موروثي خود را به توسعه ي زيرساخت هاي آموزش و فرهنگ و بهداشت در شهرستان يزد اختصاص دادند. در اين سال، ارباب جمشيد امانت با درك موقعيت مناسب پارسيان هند و ايرانيان زرتشتي به هندوستان سفر كرد. ارباب جمشيد در اين سفر پس از كسب موافقت " گشتاسب خودي كلاه كوچه بيوكي " براي ساختمان و تجهيز و راه اندازي بيمارستان بزرگ عمومي زنان و زايمان، مقدار 10.000 ياردمربع زمين را به همين منظور به انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي اهداء نمود. اين اراضي تحت پلاك ثبتي 3529/1 بخش يك يزد به نام انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي در تاريخ  1313/03/16 قباله گرديده و "گشتاسب خودي كلاه" احداث و تكميل و تجهيز و راه اندازي اين مركز را به نامگاني پسرش "بهمن" متقبل گرديد و به نام زايشگاه بهمن نامگذاري شد.

 

پس از تهيه ي نقشه و مقدمات امر، سنگ بناي زايشگاه بهمن در سال 1313 خورشيدي توسط " هما بايي مهتا " (Homa Bai Mehta) با حضور آقاي جهانگير مهتا (Mr. Jahangir Mehta) و آقاي پشوتن –جي –دوسابائي ماركار (Mr. Markar) و با حضور كلنل مهروان ايراني (Mehrwan Irani) و ديگر مدعوين از هندوستان و ايران نهاده شد. عمليات ساختمان و تجهيز بيمارستان در پاييز سال 1316 تكميل گرديد و در آذرماه 1316 ساختمان و تأسيسات كامل زايشگاه بهمن با حضور "گشتاسب خودي كلاه" و سرکار خانم "تهمينه تاري والا" (Tehmineh Tariwala) و همراهان از هندوستان و سران و بزرگان يزد افتتاح گرديد.

 

در سال 1330 به منظور توسعه ي خدمات زايشگاه و بيمارستان، دو ساختمان، يكي در حريم جنوبي ملك از سوي نوشيروان عدن والا بنامگاني پدر و مادر خود:

"سر هرمزجي. س. دينشاه عدن والا"                                 Sir Hormasjee. C. Dinshaw Adenwalla

و بانو "مانك بائي هرمزجي. س. دينشاه"                                Manek Bai Hormosjee. C. Dinshaw

و ساختمان ديگري در ضلع غربي ملك از سوي فريدون نيكنام بنامگاني پدر و مادر خود:

"اسفنديار مهر آذر شهر" و "دولت بهرام بمان"

و همچنين بنامگاني خواهر و شوهر خواهر خويش:

"مرواريد اسفنديار" و "بهرام شاه مال گنج"

احداث و تكميل و تجهيز گرديد و جهت بهره برداري و توسعه ي خدمات زايشگاه و بيمارستان بهمن اهداء و اختصاص يافت.

 

در نيمه ي اول دهه ي 1330 هنگاميكه شعبه ي خدمات درماني جمعيت شير و خورشيد سرخ سابق ايران در يزد داير گرديد و سازمان مذكور نياز به فضاي مناسب و مجهز براي توسعه ي خدمات داشت؛ از طريق كنسولگري دولت ايران در بمبئي – هندوستان، با متوليان و امناي انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي وارد مذاكره شد. با توجه به نيات خير مشترك انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي و جمعيت  شير و خورشيد سرخ  ايران در خدمت رساني به آحاد افراد جامعه و ملت شريف ايران، ابنيه و تجهيزات و تأسيسات مجتمع مذكور در سال 1335 براي يك دوره ي 10 ساله جهت بهره برداري در اختيار جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران قرار گرفت.

 

متعاقب استقرار جمعيت شير و خورشيد سرخ سابق ايران در بيمارستان بهمن و به منظور كمك به استقرار واحدهاي آموزشي و تربيت كادرهاي متخصص بهياري و مامايي و درماني، از سوي ارباب جمشيد امانت و برادران، اراضي باقيمانده ي پلاك ثبتي 3529 اصلي بخش يك يزد به توسعه ي بيمارستان بهمن اختصاص يافت و ساختمان آموزشگاه و فضاهای وابسته به آن در 3 طبقه تکمیل و یه بهره برداری رسید. در دوران جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران، و همچنين بر اساس تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 9 مهرماه 1364 در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي، و آموزش و پژوهش پزشكي، تربيت نيروي انساني و آموزش پزشكي، جذب كادر متخصص و ماهر در سطوح مختلف و برنامه ي جامع نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران، ادامه ي بهره برداري از اين مركز آموزشي-درماني از سوي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (شير و خورشيد سابق) به دانشگاه علوم پزشكي يزد محول گرديد و بعنوان يكي از قطب هاي سلامت كشور به خدمات ارزنده ي خود ادامه داد.

 

در نيمه ي دوم دهه ي 1370 با احداث و تكميل مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شهيد صدوقي يزد و بيمارستان 220 تختخوابي آن، دانشگاه علوم پزشكي يزد از مزكز آموزشي درماني بهمن به مركز آموزشي درماني شهيد صدوقي يزد انتقال يافت.

مطابق با سند رسمي سازمان ميراث فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، نظربه قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1364 و نظر به قانون اساسنامه ي سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367 و نظر به قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 شمسي، اثر فرهنگي تاريخي "زايشگاه بهمن" با موقعيت جغرافيايي شهرستان يزد، خيابان آيت الله كاشاني و قدمت پهلوي اول 1316 تحت شماره ي 2534 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد.

 

با عنايت  به نياز مبرم كشور به توسعه ي خدمات طب فيزيكي و توانبخشي از سال 1383 با تبادل تفاهم نامه  بين انجمن زرتشتيان ايراني – بمبئي وانجمن زرتشتيان تهران  و صدور مجوز رسمي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بنام اورژانس و مركزچند تخصصي مغز و اعصاب و روان بهمن، بيمارستان بهمن به اين مهم اختصاص يافت. و مقرر است من بعد مابقي ابنيه با صدور مجوزهاي تكميلي، ابنيه ي آموزشي اين مجموعه براي دانشكده ي علوم روانشناسي و توانبخشي تجهيز و بهره برداري شود. و مركز آموزشي، پژوهشي و درماني بهمن داير و مفيد بحال جامعه باقي بماند.